Relacje inwestorskie

relacje inwestorskie

WYKUP OBLIGACJI SERII A

Lipiec 2013 r.

Spólka dokonala wykupu obligacji serii A w celu ich umorzenia zgodnie z warunkami emisji;

MAK DOM WYRÓZNIONY GAZELA BIZNESU 2012

2013.03.08

MAK DOM WYRZNIONY GAZELA BIZNESU 2012Z wielka satysfakcja i radoscia pragniemy Panstwa poinformowac, ze Mak Dom jako jedna sposród firm deweloperskich, zostal doceniony i wlaczony do Elitarnego Klubu Biznesu - grona najbardziej dynamicznie rozwijajacych sie firm - otrzymujac prestizowa nagrode Gazeli Biznesu 2012

EMISJA OBLIGACJI SERII B

Rok 2013 r.

Spólka dokonala emisji obligacji serii B o wartosci 10 mln PLN;

MAK DOM JEDNYM Z NAJLEPSZYCH DEWELOPERÓW W KRAJU

2012.11.29

Docenieni za innowacyjnosc i najwyzsze standardy jakosci.

Mak Dom certyfikatMak Dom Grupa Deweloperska znalazla sie w gronie najlepszych firm deweloperskich w Polsce. Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej, organizator konkursów branzowych, przyznalo jej godlo „Delweloper Roku 2012”. Nominacje do tegorocznej edycji konkursu otrzymalo ponad 70 firm deweloperskich i liderów branzy budowlanej z calej Polski. ,,Mak Dom wyrózniono za najwyzsza jakosc zrealizowanych inwestycji, wyjatkowa architekture oddawanych do uzytku obiektów oraz oferowanie mieszkan w standardzie, spelniajacym oczekiwania najbardziej wymagajacych klientów." – powiedzial Marcin Andrzejewski, Dyrektor Programowy CBCK, przedstawiciel organizatora konkursu.

 

Celem konkursu, który z roku na rok cieszy sie coraz wiekszym uznaniem srodowiska branzowego i konsumenckiego, bylo wylonienie firm godnych zaufania, których standardy funkcjonowania wpisuja sie w kanon dobrych praktyk biznesowych. Udzial w programie pozwala na obiektywna ocene rozwoju firmy na przestrzeni ostatniego roku oraz dokonanie weryfikacji realizowanych inwestycji budowlanych, pod katem ich innowacyjnosci i funkcjonalnosci.

CERTYFIKATY, WYRÓZNIENIA I NAGRODY MAK DOM GRUPY DEWELOPERSKIEJ

2012.11.19

MAK DOM i poszczególne spólki wchodzace w sklad Grupy Deweloperskiej posiadaja liczne referencje, dyplomy, wyróznienia i nagrody. Wsród tych najcenniejszych bo przyznawanych przez lokalne samorzady sa nagrody i wyróznienia za wklad w rozwój budownictwa mieszkaniowego i rozwój euroregionów min: KRZYSZTALOWA CEGLA za zajecie I miejsca w konkursie ,,Dom 2005” na najlepsza inwestycje budowlana euroregionu BUG w kategorii zespoly zabudowy mieszkaniowej za osiedle ,,SLONECZNY DOM’’ w Lublinie; wyróznienie ,,Kreator Zachodniopomorskiego Rynku Nieruchomosci” za wieloletni wklad w pozytywne kreowanie Zachodniopomorskiego rynku Nieruchomosci Szczecin 6.10.2007r.; Dyplom Lidera Przedsiebiorczosci w kategorii ,, Duzy Przedsiebiorca” przyznany przez Przewodniczacego Kapituly Biznesu – Staroste Powiatu Otwockiego 24.06.2007r; Certyfikat firmy wspierajacej Rzadowy Program ,,RODZINA NA SWOIM’’ Warszawa 4.04.2009r. W 2008r ,,Gazeta Prawna” oglosila Ogólnopolski Ranking Deweloperów, w którym Grupa Deweloperska MAK DOM zajela III miejsce pod wzgledem ilosci i lacznej powierzchni mieszkan oddanych do uzytku w 2007r. W 2012r Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej przyznalo MAK DOM godlo ,,DEWELOPER ROKU 2012".
 

Certyfikat Certyfikat Developera Roku 2012 - papierowy

Certyfikat Certyfikat Developera Roku 2012 - grawerowany

Certyfikat Certyfikat

Oglnopolski ranking budowlany Ogólnopolski ranking firm developerskich

TBM lider przedsiebiorczosci TBM DOM lider przedsiebiorczosci

Certyfikat Certyfikat MAK DOM

Wyrznienie Wyróznienie

Podmiot Liczba udziałów Procent udziałów
Andrzej Kubasiewicz 5143 32,8%
Michał Kubasiewicz 5434 34,66%
Joanna Oppeln-Bronikowska 5103 32,54%
Razem 15680 100%

 

Struktura udziałów

Imię i nazwisko Funkcja Data rozpoczęcia
obecnej kadencji
Data zakończenia
obecnej kadencji
Andrzej Kubasiewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej 7 maja 2013 r. 7 maja 2015 r.
Magdalena Kubasiewicz Członek Rady Nadzorczej 7 maja 2013 r. 7 maja 2015 r.
Elżbieta Kubasiewicz Członek Rady Nadzorczej 7 maja 2013 r. 7 maja 2015 r.

 

Andrzej Kubasiewicz - absolwent Politechniki Warszawskiej, doktor nauk technicznych, były pracownik naukowy w Instytucie Inżynierii Chemicznej w Lozannie, wieloletni Przewodniczący Sekcji Krajowej Inżynierii i Aparatury Chemicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

 

Andrzej Kubasiewicz posiada ponad 40-letnie doświadczenie w branży budowlanej. W latach 1970-1981 pełnił funkcję Dyrektora Biura Projektów w Przedsiębiorstwie Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów Przemysłowych CHZ Chemadex oraz kierownika działu handlowego w CHZ Polimex-Cekop. Następnie w latach 1982-1990 pracował w największej polskiej firmie budowlanej Budimex S.A. a w latach 1988-1990 był członkiem zarządu i pierwszym zastępcą dyrektora generalnego, będąc odpowiedzialnym za realizacje kluczowych inwestycji budowlanych w kraju i za granicą (Irak, Iran, Chiny, Wietnam, Hiszpania, ZSRR i inne). Członek Rady Nadzorczej Instalexportu w latach 1992-1997, Członek i Przewodniczący Rady Nadzorczej International Glass Poland w latach 1994-1999 oraz Członek Rad Nadzorczych w wielu innych spółkach z branży budowlanej.

 

Andrzej Kubasiewicz jest członkiem Rady Głównej BCC oraz byłym wieloletnim przewodniczący Konwentu BCC. Autor 4 książek i wielu publikacji z dziedziny inżynierii i aparatury chemicznej. Posiada 7 patentów międzynarodowych z dziedziny aparatury chemicznej i odzyskiwania cukru z melasy.

 

Andrzej Kubasiewicz jest jednym z założycieli i współwłaścicieli Emitenta a od 1998 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mak Dom sp. z o.o.


 

Michał Andrzej Kubasiewicz - Prezes Zarządu
Absolwent SGPiS. Przeszedł szkolenia dla kadry kierowniczej w USA. Jeden z założycieli i współwłaściciel MAK DOM Sp. z o.o. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w branży budowlanej oraz deweloperskiej. Prezes Zarządu polskiego oddziału w międzynarodowym koncernie produkcji i przetwórstwa szkła budowlanego. Od 1998 roku zatrudniony na stanowisku Prezesa Zarządu MAK DOM Sp. z o.o.

 

Witold Woliński - Członek Zarządu
Absolwent Politechniki Warszawskiej, magister inżynier budownictwa lądowego. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania oraz uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi. Posiada ponad 45-letnie doświadczenie zdobyte na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach branży budowlanej w kraju i za granicą. Od 2008 roku Członek Zarządu MAK DOM Sp. z o.o.

DOKUMENTY KORPORACYJNE DO POBRANIA:

 Regon

 NIP
 

UMOWA SPÓŁKI DO POBRANIA:

Umowa spółki Umowa spółki

Rachunek Zysków i Strat

Wybrane dane finansowe DANE W PLN (w tys.)
Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010
Przychody netto ze sprzedaży  65 948,8  70 965,6  54 896,6
Zysk ze sprzedaży 16 982,9 21 183,6 14 266,2
Zysk na działalności operacyjnej 12 988,6 14 600,8 12 414,0
Amortyzacja 160,8 184,8 288,8
EBITDA* 13 149,4 14 785,6 12 702,8
Zysk z działalności gospodarczej 7 294,5 10 288,5 11 163,8
Zysk brutto 7 294,5 10 288,5 11 172,2
Zysk netto 5 890,0 8 315,7 9 105,9

 

*EBITDA - Zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

 

 

Bilans

 Wybrane dane finansowe  DANE W PLN (w tys.)

Stan na dzień
31.12.2012

Stan na dzień
31.12.2011
Stan na dzień
2010
Aktywa trwałe 31 023,4 34 656,3 3 194,8
Rzeczowe aktywa trwałe 25 136,9 32 567,6 3 138,6
Należności długoterminowe 0,0 0,0 0,0
Aktywa obrotowe 198 885,1 183 343,5 148 679,9
Należności krótkoterminowe 21 814,4 29 233,5 20 755,8
Środki pieniężne i inne
aktywa pieniężne
8 067,5 15 153,4 7 438,3
Kapitał własny 79 627,2 74 040,6 65 724,9
Zobowiązania długoterminowe 86 970,9 61 720,7 20 264,8
Zobowiązania krótkoterminowe 15 049,7 19 437,6 15 518,6
Suma bilansowa 229 908,6 217 999,9 151 874,8

 

 

 

Październik 1992r. Andrzej Kubasiewicz, Michał Kubasiewicz i Tomasz Jankowski zawarli umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ALUMAK sp. z o.o.;
Lipiec 1998r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o zmianie nazwy firmy ALUMAK sp. z o.o. na MAK DOM sp. z o.o. oraz o przystąpieniu do Spółki nowego wspólnika w osobie Joanny Oppeln-Bronikowskiej;
Rok 2000 Podjęto decyzję o sprofilowaniu na działalności deweloperskiej, również w tym roku powołano oddział w Szczecinie i Lublinie;
Rok 2001 Powołano pierwszą spółkę celową (SPV) do realizacji inwestycji „Morskie Oko” w Otwocku;
Rok 2002 Wejście Spółki na rynek mazowiecki – rozpoczęcie inwestycji w Warszawie;
Rok 2003 Powołanie Centralne Biuro Sprzedaży dla działalności deweloperskiej;
Rok 2005 Spółka zajęła I miejsce w konkursie „Dom 2005” oraz otrzymała Kryształową Cegłę za budowę Osiedla „Słoneczny Dom” w Lublinie;
Rok 2007 Spółka otrzymała wyróżnienie z tytułem Kreatora Zachodniopomorskiego Rynku Nieruchomości;
Rok 2008 Wejście Spółki na rynek wielkopolski – rozpoczęcie inwestycji w Poznaniu;
Spółka uzyskała również III miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Deweloperów 2008 pod względem liczby przekazanych mieszkań do użytku w roku 2007 – ForumBiznesu.pl;
Rok 2009 Spółka otrzymała Certyfikat "Firma Wspierająca Rządowy Program Rodzina na swoim";
Rok 2010 Spółka rozpoczęła działalność na rynku małopolskim - uruchomienie inwestycji w Krakowie i Zakopanem;
Lipiec 2011r. Emisja obligacji korporacyjnych serii A o wartości 23,3 mln PLN;
Rok 2012 Spółka została wyróżniona tytułem Gazela Biznesu 2012 oraz została laureatem Godła Deweloper Roku 2012;
Rok 2013 Spółka dokonała emisji obligacji serii B o wartości 10 mln PLN;
Lipiec 2013r. Spółka dokonała wykupu obligacji serii A w celu ich umorzenia zgodnie z warunkami emisji;