PARK HALLERA VIII

PARK HALLERA VIII
Otwock

Dziennik budowy

Prace elewacyjne budynku C, 2023.09.06
Ocieplanie ścian zewnętrzych, elewacja, 2023.06.01