SŁONECZNY DOM, Zad. F
Lublin, ul. Woronieckiego 1A, 3A, 5A

SŁONECZNY DOM, Zad. F
&tta-distet) /="ModalMieszkanie').tta-distever') ="14.67.1652l>Zadaj pnieMie4>/div < l> l> < ec ec> ivtr F-13 ith>3 ith>24 ith> ith>III+IV ith>78.65 ith> nie eivm_nn ith>355 000y k ithass="rowt-center"> i class="colwith-nav-lsZdj-tabe eulass="colnav nav-lsZdj stye="diapponer"an clcass="clodropdown Pokaż tu"] PDF>&tta-distet) /="ModalMieszkanie').tta-distever') ="14.67.166nl>Zadaj pnieMie4>/div < l> l> < ec ec> ivtr F-13 ith>3 ith>26 ith> ith>III+IV ith>78.65 ith> nie eivm_nn ith>355 000y k ithass="rowt-center"> i class="colwith-nav-lsZdj-tabe eulass="colnav nav-lsZdj stye="diapponer"an clcass="clodropdown Pokaż tu"] PDF>&tta-distet) /="ModalMieszkanie').tta-distever') ="14.67.1663l>Zadaj pnieMie4>/div < l> l> < ec ec> ivtr ivted', /d ition class="vard_top2 i1 v class="fortainer"> v class="row pa v class="col-sm-12 te >M2>Lokalizacja

/d iv> iv> < ition class="vard_topbon" m1 v class="fortainer"> v class="row pa v class="col-sm-12 te

strong>Osied', Słoneczny Domecttrong> położone jest w południowej, cichej i słonecznej części Lublina, zta-la od wtelkomzkjskiego szumu a w bliskim sąsiedztwte Zalewu Zemborzyckiego i otaczającego go s="u Dąb paa. Bliskć ć natury, nsikój i Miepowtetzalny klieri palujący w tym zakątku mzastaaszynią ztnaszej inwestycji idealną propozycję dla wszystkich zmroczonych codzienną pracą i hałasem ulic.

ip stylbutt"]'-align:justify Różnorodnć ć mula spędza ip stylbutt"]'-align:justify Na tereMie osied'a znajdują się m.in. przedaniole publiczne i prywatne, przychod  

/ iv> v class="row padd_top2 i2 ormagrafik < v class="col-sm-xs-4 -sm-12 3 -sm-md-1xt-center">

Sziołacass=

Szioła>

/d

Przedaniolecass=

Przedaniole>

/d

Komunik
cja mzkjskacass=

Komunik cja mzkjska>

/d

Cer

Cer"rum handl=we>

/d

Opzkkh zdrowotnacass=

Opzkkh zdrowotna>

/d

Ścieżktye=wee=wecass=

Ścieżktye=wee=we>

/d

Wędkarstwocass=

Wędkarstwo>

/d

Zalew / jeziorocass=

Zalew / jezioro>

/d

Lascass=

Las>

/d

Żeglarstwocass=

Żeglarstwo>

/d

Spacery / nordic welkingSpacery / nordic welking>

/d

Trasy biegowecass=

Trasy biegowe>

/d

BaseMycass=

BaseMy>

/d

Plażacass=

Plaża>

/d

Pole golfowecass=

Pole golfowe>

/d

Kortyxt-nisowecass=

Kortyxt-nisowe>

/d

Fitness i siłowniacass=

Fitness i siłownia>

/d

Place zabawcass=

Place zabaw>

/d iv> < i claid="oenuLokalizacja v class="fortainer"> i class="colwith-nav-lsZdj palel-her"ing" Mapa4>/div /d < ition cl /d i class="coltab-tainer" v class="rowtab-pale fade in aon>ve aid="lsZdjMapaa ition cl i claid="oap">iv> iv> < iv> (){ $('ModalMieNewsletialInwest'). ('show.bs.al">&', funon> (event) { var ton" c = $(event.relatedTet) /) // Bon" c that triggered the al">& var recipient = ton" c.a-di('tever') ') // Extraon orma fromta-dis* attritones // If necessary, you -suld oritiver an AJAX request here (and then do the upa-ding in a callback). // Upa-de the al">&'s tainer". We'll use jQuery here, ton you -suld use ata-di bin"ing library or other methods inster". var arr = recipient.split('.'); var al">& = $(this) al">&.fin"('.mulaularz_tresc').show(); al">&.fin"('.mulaularz_seMd').hide(); al">&.fin"('.mulaularz_seMd .stanOk').hide(); al">&.fin"('.mulaularz_seMd .stanBad').hide(); //al">&.fin"('.al">&-title').t-ce('Chciałbym otrzymać ormarmację o tym mzkania&.fin"('.al">&-y"> orput').val(recipient) al">&.fin"(".al">&-y"> orput[name$='mzasto']").val(arr[0]) al">&.fin"(".al">&-y"> orput[name$='inwest']").val(arr[1]) $('orput[name=inne]').click(funon> (){ if($(this).is(':checked') == se; ) { $('orput[name=inne_t-ce]').prop('dised',d', true); $('orput[name=inne_t-ce]').attr('value', ''); } e; { $('orput[name=inne_t-ce]').prop('dised',d', se; ); } }); $(aton" c#btnPnieMieNewsletial").click(funon> () { if(newsletial_sprawdzPoprawnoscNewsletialInwest()) { //pobra :selioned').val(); var imzk = $('orput[name|olnewsletial_imzk"]').val(); var nazwisk = $('orput[name|olnewsletial_nazwisk"]').val(); var email = $('orput[name|olnewsletial_email"]').val(); var telif c = $('orput[name|olnewsletial_telif c"]').val(); var p="r = $('orput[name|olnewsletial_unoodk"]').val(); var zgl"> = 0; if($('orput[name=newsletial_zgl">]').is(':checked') == se; ) zgl"> = 0; e; zgl"> = 1; $.ajax({ type: "GET", url: "include/newsletial/wyslijNewsletial.php", a-diType : 'json', a-di: { azasto : azasto, imzk : imzk, nazwisk : nazwisk, email : email, telif c : telif c, zgl"> : zgl">, p="r : p="r, }, success : funon> (json) { //alert( json['mzasto'] + "\n" + json['imzk'] + "\n" + json['nazwisk'] + "\n" + json['email'] + "\n" + json['telif c'] + "\n" + json['zgl">'] + "\n" + json['p="r'] + "\n" + json['p="rTest']); $p="rTest = json['p="rTest']; $seMd = json['seMd']; }, complete : funon> (r) { if($p="rTest == 'dobry') { al">&.fin"('.mulaularz_tresc').hide(); al">&.fin"('.mulaularz_seMd').show(); if($seMd == 'ok') { al">&.fin"('.mulaularz_seMd .stanOk').show(); al">&.fin"('.mulaularz_seMd .stanBad').hide(); } e; { al">&.fin"('.mulaularz_seMd .stanOk').hide(); al">&.fin"('.mulaularz_seMd .stanBad').show(); } } e; { alert("Wpisanoy ky kod z obrania!"); } }, error: funon> () { alert( "Wystąpił błąd w połącz to check valid email address funon> newsletial_check_email_newsletial( newsletial_email, imzk, nazwisk, telif c ) { /l //sprawdza email invalid = " /:,;"; if(newsletial_email == "") { error_t-ce = 'Niepowodzenie!\nNiepoprawny adres email!'; return se; ; } mul(i=0; i < invalid.length; i++) { bad = invalid.charAt(i); if (newsletial_email.in"exOf (bad, 0) != -1) { error_t-ce = 'Niepowodzenie!\nNiepoprawny adres email!'; return se; ; } } ae = newsletial_email.in"exOf("@", 0); if( (at == -1) || (at == 0) ) { error_t-ce = 'Niepowodzenie!\nNiepoprawny adres email!'; return se; ; } if(newsletial_email.in"exOf("@", at+1) != -1) { error_t-ce = 'Niepowodzenie!\nNiepoprawny adres email!'; return se; ; } period = newsletial_email.in"exOf(".", at); if( (period == -1) || (period == at+1) ) { error_t-ce = 'Niepowodzenie!\nNiepoprawny adres email!'; return se; ; } if(period+3 > newsletial_email.length == -1) { error_t-ce = 'Niepowodzenie!\nNiepoprawny adres email!'; return se; ; } /l //sprawdza pozostale if(imzk == "") { error_t-ce = 'Niepowodzenie!\nPodaj imzę!'; return se; ; } if(nazwisk == "") { error_t-ce = 'Niepowodzenie!\nPodaj nazwisk!'; return se; ; } //if(telif c == "") { error_t-ce = 'Niepowodzenie!\nPodaj numer telif cu!'; return se; } return true; } funon> newsletial_sprawdzPoprawnoscNewsletialInwest() { error_t-ce = 'Niepowodzenie!'; var checkBox = docuoent.getEleoentByI"('newsletial_zgl">'); if (!(newsletial_check_email_newsletial( docuoent.mula_newsletialInwest.newsletial_email.value, docuoent.mula_newsletialInwest.newsletial_imzk.value, docuoent.mula_newsletialInwest.newsletial_nazwisk.value, docuoent.mula_newsletialInwest.newsletial_telif c.value ))) { alert(error_t-ce); l return se; ; } /l e; if (checkBox.checked == se; ) /l { error_t-ce = 'Niepowodzenie!\nZaakceptuj zgl"e nh przetwetza& fadeole="diadialog" &-dialog" &-tainer" &-her"> &">×&-title">Newsletial

Bądź nh bieżąco ztnajnowszymi ormarmacjami o promocjami. Zapisz się na bezpłatny newsletial MAK DOM.

i class="rowal">&-y"> < i class="rowmulaularz_seMd v class="row pa v class="col-sm-xs-te v class="colstanOk alert alert-success Dziękujemy! Twojeta-ne zosta ky zapisane! v class="colstanBad alert alert-a-ng> Przepraszamy! Nie uda ko się zapisać Twoich a-nych! ec> vv> v class="rowmula-group v class="row pa v class="col-sm-xs-3 Wybierz azasto vc> v class="col-sm-xs-9 avalue="6" selioned>Warszawe i okolice avalue="24">Kraków avalue="14">Lublin oraz Świdnik avalue="2e Olsztyn avalue="2">Poznań avalue="23l>Puławy avalue="27">Rzeszów avalue="1">Szczecin avalue="29 Stet)ard avalue="25">Zakopale ectilion vc> ec> vv> ec> vv> ec> vv> ec> vv> ec> vv> vc> v class="col-sm-xs-9 aid="newsletial_zgl"> avalue="1"> Wyrażam zgl"ę na przetwetza ec> vv> ec> vv> i class="rowal">&-foo"> i class="rowmulaularz_seMd vton" c typeiaton" class="forbtn btn-ormatta-disdismi"rowal">&">Zamknij v class="rowmulaularz_tresc vton" c typeiasubmit aid="btnPnieMieNewsletial"ass="forbtn btn-ormat>Wyślij wiadomć ć iv> tkoweIrmarmacj v class="fortainer"> v class="row pa v class="col-sm-12 te >M2>Dl">tkowe ormarmacje o osied'u

//s/d Dlaczego wetto kupić mzkania/div /d < aid="lsZdjDlaczegoWartoa /d strong>Osied', „Słoneczny Dom”ecttrong>, nowoczesny kompleks mzkania
Nasze atuty:ecttrong>
czna własnć ć mzkaniań z udzs/łem w grunoie i częściach wspólnych.iv osied'u „Słoneczny Dom”ecttrong>./s/d v class="row pa v class="col-sm-12 te >M2>Pozosta katnasza oferta

/d iv> iv> < ition class="vard_topbon" m1 v class="fortainer">

kiewicza 5 - SŁONECZNY DOM Etap G-IV" < class="rowtytu" < class="rowele SŁONECZNY DOM Etap G-IVec> < class="rowel1">Lublin, ul. Rl">kiewicza 5ec> ec> ec> ec> vv> /d v class="row-sm-12 6 -sm-md-4 d_topbon" me eref="./mmzkania < class="rowtytu" < class="rowele SŁONECZNE OGRODY bud. Fec> < class="rowel1">Lublin, ul. Dr. M. Majdanka / Wrońskhec> ec> ec> ec> vv> /d v class="row-sm-12 6 -sm-md-4 d_topbon" me eref="./mmzkania < class="rowtytu" < class="rowele SŁONECZNA DĄBROWAec> < class="rowel1">Lublin, ul. Zemborzyckhec> ec> ec> ec> vv> /d < class="rowtytu" < class="rowele NOWE SOKOLNIKIec> < class="rowel1">Lublin, w rejo ec> ec> ec> vv> /d v class="row-sm-12 6 -sm-md-4 d_topbon" me eref="./mmzkania < class="rowtytu" < class="rowele SŁONECZNY DOM, Zad. F ec> < class="rowel1">Lublin, ul. Woro ec> ec> ec> vv> /d v class="row-sm-12 6 -sm-md-4 d_topbon" me eref="./mmzkania < class="rowtytu" < class="rowele NOWE SOKOLNIKIec> < class="rowel1">Lublin, ul. Nowy Świat 40Dec> ec> ec> ec> vv> /d < class="rowtytu" < class="rowele Osied', POLESIE VIec> < class="rowel1">Świdnik ec> ec> ec> vv> /d v class="row-sm-12 6 -sm-md-4 d_topbon" me eref="./mmzkania < class="rowtytu" < class="rowele Osied', POLESIE Vec> < class="rowel1">Świdnik, ul. Klonowa 69, 71, 73 ec> ec> ec> vv> /d v class="row-sm-12 6 -sm-md-4 d_topbon" me eref="./mmzkania < class="rowtytu" < class="rowele OSIEDLE POLESIE Vec> < class="rowel1">ŚWIDNIK ul. św Br-di Alberta ec> ec> ec> vv> /d < class="rowtytu" < class="rowele Osied', POLESIE IVec> < class="rowel1">Świdnik, ul. R-dijczaka 9, 11, 13, 15 ec> ec> ec> vv> /d v class="row-sm-12 6 -sm-md-4 d_topbon" me eref="./mhttp://www.jpbc.pl" title="Lublin, ul. Jana Pawła II 17 - JPBC Business Cer"> " < class="rowtytu" < class="rowele JPBC Business Cer"> ec> < class="rowel1">Lublin, ul. Jana Pawła II 17 ec> ec> ec> vv> /d v class="row-sm-12 6 -sm-md-4 d_topbon" me eref="./mmzkaniaLOKALE USŁUGOWEec> vc> e class="rowhalf e class="rowopis"> < class="rowtytu" < class="rowele LOKALE USŁUGOWEec> < class="rowel1">Lublin, ul. Fulmana / Słomkowskiego ec> ec> ec> vv> /d LOKALE USŁUGOWEec> vc> e class="rowhalf e class="rowopis"> < class="rowtytu" < class="rowele LOK. USŁUGOWEec> < class="rowel1">Lublin, ul. Dr. M. Majdanka / Wrońskhec> ec> ec> ec> vv> /d v class="row-sm-12 6 -sm-md-4 d_topbon" me eref="./mmzkania < class="rowtytu" < class="rowele GARAŻE i PIWNICEec> < class="rowel1">Lublin, os. Słoneczny Domec> ec> ec> ec> vv> /d iv> < /s/d eref="./mtel://(81) 744 66 8e (81) 744 66 8ev , eref="./mtel://(81) 744 66 83 (81) 744 66 83v ,
(81) 744 66 84
 eref="./mmailto:lublin@makdom.pl">lublin@makdom.pl4>/divp> ip>Godziny otwetcia:ecttrong>
Pn - Pt:  9:00 - 17:00
Sb: 9:00 - 12:00 ec> e class="row-sm-12 6 t-ce-right v class="colliczLicz 131 502 iv> ec> iv> < /s/s/s/d/s/s/s/d/s e class="row pa t-ce-cer"> v class="col-sm-12 te Copyright 2003-2017 MAK DOM Wszystk/etp=awe zattrzeżone ec> ec> iv> < /s/s/s/s/s/s/siaaid="back-to-bon" m"ass="forbtn btn-primary btn-lg back-to-bon" m"ae="diaton" clatitle="Tre ć poniżejata-distogg',lotooltipata-displaceoentolleft v /s/siaaid="back-to-top"ass="forbtn btn-primary btn-lg back-to-top"ae="diaton" clatitle="Do góryata-distogg',lotooltipata-displaceoentolleft v /s/s/s/s/s/s/s/s/si!-- goog', remarketing -- /s/d /s/d /s/d i!-- goog', remarketing -- /s/s/s/si!-- goog', remarkering tylko dla głównych ttron wszystk/ch inwestycji -- /d /s/d /s/d /s/s/s/di!-- start GeoTraffic Stats oodk //-- */ */ */ */ */ */ */ */